BOUW ZELF EEN HUIS
Graaf Adolfstraat 28
3583 VV Utrecht
030 227 00 55
info@bouwzelfeenhuis.nl

Trias Ecologica

De principes van Trias Ecologica worden al geruime tijd in Nederland gebruikt om bouwprojecten zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren. De principes worden onderverdeeld in 3 stappen:

1  Voorkom onnodig gebruik van energie en materialen.

2  Gebruik zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen zoals duurzame energie, hernieuwbare materialen.

3  Als duurzaam niet mogelijk is, gebruik eindige energiebronnen dan verstandig.

 

Beperk de vraag naar energie en materialen

Het bouwsysteem van Bouwzelfeenhuis heeft een zeer hoge isolatiewaarde waardoor veel minder warmte verloren gaat door de wanden, dak en vloer. Daarnaast is bouwzelfeenhuis een nagenoeg volledig geprefabriceerd systeem waardoor (duurzame) materialen zeer efficiënt gebruikt worden en afval op de bouwplaats tot een minimum beperkt blijft.  Door de snelle productie en bouwtijd wordt ook de zogenaamde CO2 voetafdruk (bouwverkeer, transport, machines etc) sterk verminderd.

 

Duurzame energie,  actieve/passieve zonne-energie

Een woning volgens bouwzelfeenhuis wordt samen met de opdrachtgever ontworpen en uitgevoerd. Het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, zonnecollector, warmtepomp worden daarbij natuurlijk waar mogelijk geintegreerd. Maar ook in het ontwerp kunnen belangrijke keuzes gemaakt worden die energiebesparend werken,  zoals een goede situering van de woning op de zon (gebruik van de zonnewarmte in de woning), de indeling van de woning en de omgeving van de woning (bomen, planten, water)

 

Duurzame materialen

Bouwzelfeenhuis heeft als basis houtskeletbouw wat volledig hernieuwbaar is.  De fundering is van beton en door inventieve oplossingen wordt het gebruik hiervan tot een minimum beperkt. De hoge isolatiewaarde wordt verkregen door het gebruik van EPS (piepschuim) elementen die volledig recyclebaar zijn. Eps veroudert niet en is ongevoelig voor vocht. Het huis kan eenvoudig weer uit elkaar worden gehaald en de  EPS elementen kunnen zonder bewerking weer opnieuw worden gebruikt. De kozijnen, binnenwanden, gevel en dakafwerkingen kunnen geheel naar wens duurzaam, hernieuwbaar of  zelfs hergebruikt zijn.

 

EPS

EPS staat voor “expanded polystyrene” beter bekend als piepschuim of tempex. Het wordt vooral gebruikt als isolatiemateriaal maar ook als verpakkingsmateriaal en in de wegenbouw. EPS bestaat uit één materiaalsoort (monomateriaal) en is daardoor zeer geschikt om te recyclen. EPS is beoordeeld op milieubelasting door het NIBE (nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie). De milieu-impact van een product wordt hierbij getoetst middels een levenscyclusanalyse (LCA) en vergeleken met andere producten. Het NIBE kent een milieuklasseindeling van 1a tot 7c. EPS valt in de laagste milieuklasse 1a. Milieutechnisch is het daarmee een zeer goede keuze. Door deze goede score krijgen dan ook veel EPS bouwproducten een certificering van DUBOkeur (duurzaambouwen keurmerk).