door vragen wordt men wijs

Veel gestelde vragen

​​​​​Voor wie is bouwzelfeenhuis bedoeld?

De werkwijze van Bouwzelfeenhuis is ontwikkeld voor ondernemende mensen die graag met hun handen werken, het leuk vinden om te organiseren en hun eigen huis willen bouwen.


Is er een vast ontwerp?

Nee. Ieder ontwerp is maatwerk en wordt op basis van uw wensen gemaakt. Hierdoor zal ieder huis weer anders zijn. In principe zijn alle bouwstijlen mogelijk.

Kan ik ook zelf een ontwerp aanleveren?

Ja. U kunt ook een eigen ontwerp of voorbeeld aanleveren wat wij vervolgens kunnen omzetten naar het EPS bouwsysteem. Omdat het systeem zo flexibel is kunt u het perfect aanvullen met eigen ontwerpideeën. U kunt hiermee ook flinke besparingen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan gebruikte bouwmaterialen, systemen of installaties. Uiteraard kunnen wij u hierbij adviseren.


Is het bouwproject verzekerd?

Voor het bouwproject sluit u een gebruikelijke CAR verzekering (construction all risk) af. Dit is de meest gangbare verzekering voor bouwprojecten en dekt de materiële schades die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan.

Waar kan ik terecht voor vragen tijdens de bouw?

Tijdens de montagefase van het casco begeleiden wij de bouw en werken ook mee. Daarnaast zijn wij altijd bereikbaar voor vragen of advies ook tijdens de afbouwfase van de woning. U staat er dus niet alleen voor.

Voldoet het bouwsysteem wel aan regelgeving voor bouwen en veiligheid?

Uiteraard. De constructie wordt vooraf berekend en in het werk gecontroleerd. Verder beoordeelt Bouwzelfeenhuis ieder ontwerp op de eisen van het bouwbesluit t.a.v. onder andere: isolatie, brandveiligheid, toegankelijkheid, ventilatie etc. De bouwfysische eigenschappen van het systeem zijn door een onafhankelijk bureau berekend en goedgekeurd.


Is een woning met het EPS bouwsysteem bestand tegen brand?

Ja. Het EPS bouwsysteem heeft net als andere houtskeletbouwhuizen een uitstekende brandwerendheid dankzij de combinatie van hout en gipsplaat met een laagsgewijze opbouw. Het EPS isolatiemateriaal zelf is brandvertragend en niet ontvlambaar.

Is EPS wel milieuvriendelijk?

Ja. In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft EPS een zeer lage impact op het milieu. EPS is getoetst door het NIBE(nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie). Daarbij wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen (levenscyclusanalyse). Door middel van een klasseindeling (1a tot 7c) wordt aangegeven wat de milieubelasting van een product is. EPS heeft een zeer lage milieubelasting (klasse 1a).

Wat is een duurzaam huis?

Een duurzaam huis begint bij het ontwerp van het gebouw waarbij met slimme oplossingen en duurzame materialen het energiegebruik zoveel mogelijk wordt beperkt. Maar duurzaam bouwen is meer. Het is comfortabel, het levert voordeel op voor de eigen gezondheid en is door energiebesparing financieel aantrekkelijk.


Wat voor installaties komen er in de woning?

Wij kunnen u adviseren bij de keuze van een installatie. Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor verwarmen en ventileren. Energie besparen speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Samen met u bekijken we wat het beste aansluit bij uw gebruik van de woning en budget.