een goed begin...

De fundering

Ieder project start met de aanleg van de fundering. Afhankelijk van de bodemgesteldheid bepaalt bouwzelfeenhuis welke fundering toegepast gaat worden. Door het lage gewicht van het bouwsysteem zal bij voldoende grondslag een plaatfundering veelal voldoende zijn.  Samen met u leggen we de fundering aan. De fundering wordt opgeleverd met een glad afgewerkte vloer. Dit is de basis waarop het bouwproject kan starten.

bekisting en leidingwerk

Voorbereiding

Leidingwerk

Na het plaatsen van de bekistingsrand is het tijd om alle leidingen aan te leggen die onder het beton moeten komen. Denk daarbij aan de riolering, nutsvoorzieningen, electra en water

de meterkast

Op de plek van de meterkast worden alle mantelbuizen aangelegd waar straks de hoofdleidingen door binnenkomen.

De stort

Bij het storten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van staalvezelbeton. De betonvloer wordt hiermee geheel constructief waardoor er geen arbeidsintensieve wapeningsnetten nodig zijn.  

Heipalen

Bij een slechte bodem zullen heipalen noodzakelijk zijn. Dit zijn veelal betonpalen of buispalen.


kavel met restricties

Bij dit project is in verband met bodemsanering een granulaat onderlaag toegepast. Het verdeeld de druk en zorgt dat water snel wordt afgevoerd.

funderingsberekeningen

Voorbeeld van een 3-dimensionale weergave van punt-en lijnlasten op een funderingsplaat